העקרונות שלי בעריכה

ניסוח בהיר

שמירה על הסגנון של הכותב ככל האפשר

שפה תקנית ותקינה ככל האפשר

התאמה להקשר ולמטרה של הטקסט

דו-שיח עם הכותב